Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Анализа на одлуки на Основниот суд Скопје 2 Скопје во врска со примената на Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда