Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

„Влијанието на законот за авторското право и сродните права врз работата на новинарите, фоторепортерите и медиумските работници“