Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Документ за јавни политики Финансиски модели за одржливост на медиуми Марија Биковска