Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

НАД 150 ПОДНЕСЕНИ ЖАЛБИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА – НАДЛЕЖНАТА КОМИСИЈА БЕЗ КВОРУМ УШТЕ ОД МАЈ