Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Примена на законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда во судските постапки против новинари