Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Buletin i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë – janar-shkurt-mars – 2018