Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

logo_jsp Dvojazicno1

Print Friendly, PDF & Email