Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Нападите врз новинарите и медиумските работници на 27 април 2017 година