Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Статус и потреба на дописниците во Република Северна Македонија