Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Билтени на Здружението на новинари на Македонија

Билтен на Здружението на новинарите на Македонија октомври-ноември-декември-2018

Билтен на Здружението на новинарите на Македонија – јули, август, септември – 2018

Билтен-на-Здружението-на-новинарите-на-РМ-април-мај-јуни-2018

Билтен-на-Здружението-на-новинарите-на-РМ-јануари-февруари-март-2018

Билтен на Здружението на новинарите на РМ октомври, ноември, декември 2017

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ јули, август, септември 2017

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ април, мај, јуни 2017

Билтен-на-Здружението-на-Новинарите-на-РМ-јануари-февруари-март 2017

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ декември 2016

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ ноември 2016

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ октомври 2016

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ септември 2016

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ август 2016

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ јули 2016

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ Јуни 2016

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ Мај 2016

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ [ноември-декември 2013]

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ [септември-октомври 2013]

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ [јули-август 2013]

Билтен на Здружението на Новинарите на РМ [мај-јуни 2013]

Print Friendly, PDF & Email