Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Përmirësimi i praktikës ligjore në fushën e shpifjes dhe fyerjes në Maqedoninë e Veriut

ZNM
Thursday, der 30. April 2020Thursday, der 30. April 2020/ Thursday, der 30. April 2020

Sot u mbajt uebinari i parë për të përmirësuar praktikën në temën për shpifje dhe fyerje në Maqedoninë e Veriut, ku me pjesëmarrësit u ndanë njohuri dhe informacione kyçe për zbatimin e Ligjit për përgjegjësi civile për shpifje dhe fyerje për tu përforcuar procesi i konsultimit të përbashkët midis audiencës së ekspertëve përkatës.

Në këtë uebinar morën pjesë 24 pjesëmarrës, ndër të cilët kishte gazetarë, gjyqtarë nga gjykatat civile në Maqedoninë e Veriut dhe avokatë me përvojë në çështje gjyqësore / konsultime me gazetarë në fushën e lirisë së shprehjes, me qëllim që të kontribuojnë, secili me pikëpamjet e tyre, për ndryshimet e mëtutjeshme të këtij ligji. Ky uebinar tematik, i organizuar nga aksioni i përbashkët i BE-së dhe Këshillit të Evropës “Liria e shprehjes dhe liria e mediave në Maqedoninë e Veriut (JUFREKS)”, në bashkëpunim me organizatën partnere Shoqatën e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM), si pjesë e rendit të ditës pati një fjalim hyrës dhe prezantim i fushëveprimit dhe objektivave të diskutimit, dhe prezantimi i gjetjeve dhe rasteve përkatëse sipas përvojës dhe perceptimit nga përfaqësuesi i secilit prej grupeve.

Duke pasur parasysh që ky aktivitet është një azhurnim i fazës së mëparshme, kishte trajnues të certifikuar të JUFREKS-it në mesin e përfaqësuesve të avokatëve dhe gjyqtarëve, të cilët iu referuan standardeve të Këshillit të Evropës në prezantimet e tyre.

Shkëmbimi i pikëpamjeve dhe lëndëve do të përdoret më tej në procesin konsultativ për ndryshimin e ligjit për shpifje dhe fyerje, proces i udhëhequr nga Ministria e Drejtësisë dhe që pritet të zbatohet gjatë muajve maj dhe qershor.

Një tjetër uebinar do të organizohet në muajt e ardhshëm, ku përfundimet e këtij uebinari do të shkëmbehen dhe plotësohen me përvoja ndërkombëtare dhe diskutime shtesë mbi standardet përkatëse të Këshillit të Evropës.

Ky aktivitet është pjesë e “Horizontal Facility për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë II”, një program i përbashkët i BE / Këshilli i Evropës i zbatuar nga Këshilli i Evropës që synon të ndihmojë përdoruesit në Ballkanin Perëndimor dhe rajonin e Turqisë në harmonizimin me standardet e Këshillit të Evropës dhe të acquis të Bashkimit Evropian brenda kornizës së procesit të zgjerimit, aty ku është e aplikueshme.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterlinkedin