Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

MK – indicators

ZNM
вторник 25 декември, 2018вторник 25 декември, 2018/ вторник 25 декември, 2018