Historiku

Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë; (SHGM) është shoqatë e gazetarëve profesionist të Maqedonisë. Është themeluar në vitin 1946 ne Shkup si shoqate e gazetareve profesionist te Republikes te Maqedonisë. “.. Me 17 shkurt 1946 ne sallen e qytetit ne Shkup ne thirrje te keshillit aksionar per themelimin e shoqates te gazetareve profesionist te Republikes se Maqedonis , u kandiduan gazetar te redaksioneve te ndryshme : “ Nova Makedonija “ , “ Trudbenik “ , “ Edinstvo “ , “ Radio Shkupi “ , “ Agjensia Tanjug “ dhe e themeloi shoqaten e gazetareve ne historin e Maqedonise. Pas debatit per kryetar te SHGM-se te Maqedonise nje zeri u zgjodh Mito Haxhivasilev-Jasmin pergjegjes kryesor i Nova Makedonija . Per nenkryetare u zgjodhen Asen Tedorov udheheqesh I shtypit ne Tanjug dhe Dr.Pietro Janura pergjegjes kryes I revizstes “ Flaka e Vllazerimit “ dhe sekretar Dean Aleksic udheheqes I shtypit Tanjug ndersa per arketar Toso Skarto , anetar I redaksis Nova Makedonija. Kuvendi zgjodhi Plenum dhe Gjygjin e nderit . Anetare nderi u zgjodhen : Dimitar Vllahov , Dr.Pavel Shatev , Bane Andrev , Alekso Murtaklov , Dimitar Pop Eftimov , Kiro Miljoski , Vaselinka Malinska , Liljana Caloska .
1946

president: Mito Hadzivasilev – Jasmin
vice president: Asen Todorov and Pjetro |Janura
secretary: Dejan Aleksic

1948

president: Ilija Topalovski

1949

president: Vanco Apostolski

1952

president: Mito Hadzivasilev – Jasmin
vice president: Jovan Popovski  and Vanco Apostolski
secretary: Tahir Kjamuran

1954

president: Veselinka Malinska
vice president: Jovan Popovski

1956

president: Tome Momirovski

1958

president: Boro Petkovski

1960

president: Toso Popovski

1962

president: Neso Markovski
vice president: Ljuben Apostolski
secretary: Sveto Serafimov

1963

president: Bane Kovac
потпретседател: Ruzha Bak
secretary: Boris Popgjorchev

1967

president: Jovan Popovski
vice president: Boris Popgjorchev
secretary: Aleksandar Achkovski

1969

president: Alksandar Aleksiev
vice president: Murteza Pesha
secretary: Dragi Miloshevski

1970

president: Ilija Zafirovski
vice president: Risto Shuplinski
secretary: Josif Dzhockov

1973

president: Blagoja Stoilkovski
vice president: Menduh Ajdini
secretary: Grozdan Popov

1978

president: Cedo Stojkovski
vice president: Naste Stojkoski
secretary: Stalin Lozanovski

1980

president: Filip Simonovski
vice president: Stalin Lozanovski

1981

president: Vlado Apostolski
secretary: Stalin Lozanovski

1982

president: Stalin Lozanovski
secretary: Tome Gruevski

1984

president: Naste Stojkoski
secretary: Martin Trenevski

1985

president: Naste Stojkoski
secretary: Fidanka Tanaskova

1986

president:  Petre Klinkarov
secretary: Fidanka Tanaskova

1989

president:  Fidanka Tanaskova
secretary: Slave Nikolovski

1992

president: Stojan Nasev
secretary: Ljube Profilovski

1997

president:  Mirjana Dimovska
secretary: Ljube Profilovski

2001

president: Ivan Andreevski
secretary: Sasho Cholakovski

2002

president: Ivan Andreevski
secretary: Robert Popovski

2006

president: Robert Popovski
secretary: Gazmend Ajdini

Print Friendly, PDF & Email