Vizioni dhe Misioni i SHGM-së

Vizioni i SHGM-së

Gazetarët në vend punojnë në media ku sigurohen të drejtat dhe liritë themelore, garantohen kushtet themelore profesionale dhe materiale për pune, solidaritet i lartë mes gazetarëve në raste të shkeljes së lirisë së shprehjes si dhe standarde profesionale, etike dhe integritet të esnafit të gazetarisë.

Misioni i SHGM-së

SHGM është organizatë udhëheqëse në nivel kombëtar që bashkon gazetarët në Maqedoni për të mbrojtur lirinë e shprehjes dhe mediat e pavarura, duke u angazhuar për respektimin e standardeve më të larta evropiane për mediat dhe gazetarët. Synon ngritjen e solidaritetit dhe unitetit në gazetari, si dhe në ngritjen e nivelit të profesionalizmit dhe normave etike të gazetarëve në Republikën e Maqedonisë.

Print Friendly, PDF & Email