Për SHGM

Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) është themeluar në vitin 1946. SHGM është anëtare e Federatës ndërkombëtare së gazetarëve. SHGM është shoqatë e pamvarur, jo-qeveritare dhe jo-partiake, qëllimi i së cilës është të jetë në mbrojte të standardeve profesionale dhe lirisë së shprehjes.

Qëllimet e veçanta dhe detyrat e SHGM-së janë:

  • – Të mbrojë lirinë e shtypit, radios, televizionit, dhë të mediave tjera;
  • – Të lufton kundër keqpërdorimit të mediumeve, krijimit të monopolit dhe cenzurave të ndryshme të dëmshme, mosinformimin e opinionit në kohë të caktuar;
  • – Të mbron dhe avancon liritë, të drejtat dhe përgjegjsinë e gazetarëve, mbi bazë të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, Statutit dhe akteve të SHGM-së si dhe dokumenteve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me lirinë e  shprehjes.
  • – Të mbrojë dinjitetin e gazetarëve dhe profesionin gazetaresk, lirinë e shprehjes kreative dhe kritike.
Print Friendly, PDF & Email